A Békéltető Testület elérhetőségei: www.bekeltetes.hu
Ügyfélfogadási rend:
Kedd, Szerda, Csütörtök:
9:00-12:00, 13:00-15:00
Telefon: +36 52 500 710
Telefon: +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720
A(z) Hajdu-Bihar megyei Békéltető Testület oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
Rendszerüzenet

Új képviseleti keresetek a fogyasztók tömeges érdekeinek védelmében

Új képviseleti keresetek a fogyasztók tömeges érdekeinek védelmében

A kollektív keresetek olyan polgári peres keresetek megtekinthetőek, amelyek keretében az arra feljogosított szervezetek a fogyasztók általános vagy egy meghatározható csoportjának érdekében keresetet indíthatnak a fogyasztói érdeksérelmet okozó vállalkozással szemben. Ennek a kereset típusnak egyértelműen az a célja, hogy a fogyasztóknak ne kelljen egyénileg bírósághoz fordulni az őket ért érdeksérelem esetén, hanem egy arra feljogosított szervezet mindegyik fogyasztó nevében keresetet indíthat.

Fontos tudni ugyanakkor azt hogy a magyar szabályozás szerint a fogyasztóknak nem kell megbízniuk a feljogosított szervezetet a kereset megindítására, valamint a pernyertessége esetén a bírósági határozat minden fogyasztóra kiterjed majd, anélkül hogy mondjuk beléptek volna az érintett csoportba.

A fogyasztóknak maga szintén nem indíthat ilyen keresetet, arra a jogszabály alapján feljogosított szervezetek jogosultak. Ennek érdekében a fogyasztóvédelmi törvény többek között feljogosítja a fogyasztóvédelmi hatóságot, a Magyar Nemzeti Bankot, az ügyészséget, valamint mindazon központi kormányzati igazgatási szervet, autonóm államigazgatási és önálló szabályozó szervet, amelynek a feladatai a fogyasztói jogok védelme, továbbá kijelölés útján a külön feltételeknek megfelelő nonprofit szervezeteket, hogy a fogyasztók érdekei védelmében polgári pert indíthassanak bíróság előtt.

A szabályozás újdonsága az, hogy a feljogosított szervezetet kérhetik a fogyasztói érdeksérelem megállapítását, abbahagyását, valamint ezen jogsértésről való eltiltást, továbbá fogyasztói egyéni érdeksérelem esetén annak az orvoslását is.  Gyakran előfordul ugyanis az, hogy a fogyasztói érdekek olyan módon sérülnek, hogy azokat csak valamilyen aktív magatartással, kártérítés megfizetésével, kijavítással, kicseréléssel vagy bármilyen más kompenzációval lehet orvosolni. Ebben az esetben a képviseleti kereset keretében a bíróságtól kérni lehet az ilyen jellegű sérelem orvoslását.

Újítást tartalmaz a hatályos fogyasztóvédelemről szóló törvény, mert nem korlátozza a képviseleti kereset körében követelhető jogorvoslatok típusát.  Mindez tehát azt jelenti, hogy ha a fogyasztók tömeges megkárosítása tapasztalható és ezen kár mértéke egységesen megállapítható, akkor a kereset indítására jogosult szervezet egységesen meghatározva a kártérítési összeget, követelheti a vállalkozástól annak minden érintett fogyasztó számára történő megfizetését.

Adódik természetesen a kérdés, hogy honnan tudja meg a fogyasztó, hogy az őt érintő ügyben keresetet indítottak vagy akár egy keresetet megnyert egy arra feljogosított szervezet? Az Igazságügyi Minisztérium a jogszabály alapján közzéteszi a feljogosított szervezetek listáját, az elindult képviseleti kereseteket, valamint azokat is, amelyekben jogerős döntés született. Emellett a bíróság a keresetben elmarasztalt vállalkozás kötelezi olyan tájékoztatást közzétételére, amelyből az érintett fogyasztók beazonosíthatják magukat és a szükséges lépéseket megteheti.

Dr. Hajnal Zsolt

A Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-22-05. kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti   Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.