A Békéltető Testület elérhetőségei: www.bekeltetes.hu
Ügyfélfogadási rend:
Kedd, Szerda, Csütörtök:
9:00-12:00, 13:00-15:00
Telefon: +36 52 500 710
Telefon: +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720
A(z) Hajdu-Bihar megyei Békéltető Testület oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
Rendszerüzenet

A testületről

A testületről

Békéltetés a vállalkozások és a fogyasztók szolgálatában

Békéltetés intézménye nem új keletű hazánkban, a fogyasztói jogvitákban való közvetítés ezen fajtája azonban 1999. január 1-től működik. A békéltető testületek felállításának eredeti célja egyértelműen az volt, hogy a magánjogi jogvitákból kiszálló állam helyett más könnyített vitarendezési mechanizmust adjanak a fogyasztók kezébe vitás ügyeik orvoslására. Az elmúlt tizenöt év tapasztalatai alapján ki lehet jelenteni, hogy a békéltetés nem pusztán a fogyasztók védelmét célul tűző jogintézmény, hanem egy független, mindkét fél jogos igényeit szem előtt tartó és objektív szempontok alapján eljáró vitarendezési forma. A békéltető testületek alapvető intézményi és eljárási szabályairól a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Békéltető Testület a gazdasági kamarák mellett működik, de eljárásában független testület, tagjait egyenlő arányban a gazdasági kamarák, másrészt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek delegálják, döntéseiben nem befolyásolható egyéb szervezetek által. Ezzel a követelménnyel biztosított, hogy az adott ügyben eljáró testületi tagok az ügyet pártatlanul, részrehajlás nélkül döntsék el.

Együttműködés a fogyasztókkal

A fogyasztók a vitarendezési formától jogvitáik rendezésén túl egyfajta erkölcsi kártalanítást is várnak, amelynek egyértelműen része az, hogy egy független testület előtt, szembesítve a bepanaszolt féllel elmondhatják vélt vagy valós sérelmeiket, amelyekben aztán majd döntés születik. A beszámolók alapján a tényleges panasz rendezésétől sokszor nagyobb jelentősége van annak a ténynek, hogy a bepanaszolt vállalkozás „elé mert-e állni” egy eljárásban és a szemébe nézett-e, amikor a fogyasztó a panaszát előadta. Tekintettel arra, hogy a testület eljárása során a jogszabályoknak sokkal inkább alá van rendelve, mint a fogyasztók érzelmeinek, így a testület döntése a felek bizonyítékai, a meghallgatáson elmondottak, és a hatályos jogszabályok alapján születik meg.

A vitarendezés fórumok eljárásában való együttműködés, a fogyasztó irányába mutató megbecsülés egyik megnyilvánulása lehet, amely nem hiányozhat egy jó ügyfélpolitika kelléktárából. Egyebekben a hatályos jogszabályok a bepanaszolt vállalkozás együttműködését és megjelenését a meghallgatásokon kötelezővé is teszik.

Ingyenes tanácsadás és békéltetés vállalkozásoknak, társasházaknak

Gyakran kerülnek kisvállalkozások és más jogi formák olyan helyzetbe, hogy gyakorlatilag nem sok vagy semmi sem különbözteti meg őket egy adott ügyletben a „mezei” fogyasztótól. Gondoljunk csak arra az esetre amikor egy társasház megrendel egy karbantartási szolgáltatást, vagy egy kisvállalkozásnak vitája van a helyi gázszolgáltatóval. Az ilyen esetekre gondolva 2012. augusztus 1-től a kamarák mellett működő békéltető testületek nemcsak természetes személy fogyasztók fogyasztói jogvitáiban, hanem külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás fogyasztói jogvitáiban is eljár.

Az ingyenes tanácsadás keretében a fogyasztók és vállalkozások általános és egyedi szakmai tanácsot kapnak konkrét ügyükkel kapcsolatban.

Az ingyenes tanácsadáson túl vállalkozások is élhetnek már a békéltető eljárás előnyeivel. Ezt azonban nem a hagyományos vállalkozási szerződésik kapcsán vehetik igénybe, hanem amikor az adott jogviszonyban nem professzionális félként jár el, hanem egyszerű laikusként. Például a kisvállalkozás egy kávéfőzőt vásárol amely elromlik és egy egyszerű eljárás keretében érvényesítené igényeit, vagy a közműszolgáltatójával támad vitája az elszámolás miatt.

A Hajdú-Bihar vármegyei Békéltető Testület többnyire jogászokból álló szakmai testület, amely eljárása során a legmagasabb szakmai színvonalat igyekszik képviselni, döntései során figyelembe veszi a polgári bíróságok gyakorlatát, és messzemenőkig figyelembe veszi és elősegíti a jogviták békés úton történő rendezését.

Dr. Hajnal Zsolt PhD.

Elnök