A Békéltető Testület elérhetőségei: www.bekeltetes.hu
Ügyfélfogadási rend:
Kedd, Szerda, Csütörtök:
9:00-12:00, 13:00-15:00
Telefon: +36 52 500 710
Telefon: +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720
A(z) Hajdu-Bihar megyei Békéltető Testület oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
Rendszerüzenet

430/2018 - SOLTRADE EUROPE Kft.

Iktatószám 379-19-k
Ügyiratszám 430/2018
Kelt 2019-02-01
Panaszos Báthory Norbert
Panaszolt vállalkozás SOLTRADE EUROPE Kft.
Panaszolt vállalkozás székhelye 1132 Budapest, Visegrádi u. 10. fszt. 31.
Ajánlást teszi
A Békéltető Testület kötelezi a bepanaszoltat, hogy jótállási kötelezettség teljesítése címén cserélje ki a panaszos által megvásárolt SSD winchestert egy ugyanilyen típusú másik termékre.
Indoklás
A panaszos kérelmében előadta, hogy 2018. március 19. napján vásárolt egy SSD winchestert a bepanaszolt üzletében. A termék 2018 szeptemberében tönkrement, a számítógépet folyamatosan újraindította. A hibás alkatrész kiszerelésekor az SSD hátulján lévő azonosító matrica levált, mivel a gyári ragasztó gyengén tapasztotta rá. A panaszos a matrica leválásáról nem tudott, mivel az SSD-t egy informatikai cég szerelte ki. Ezt követően a terméket visszavitte az üzletbe, ahol minőségi kifogással élt, a terméket tőle át is vették. Ezt követően néhány nappal emailben értesítették a panaszost, hogy a gyártó elutasította a jótállási igényt, mert hiányzik a termékről az azonosító matrica. Hivatkoztak arra, hogy a termék elveszítette a garanciát. Ezt követően a panaszos az azonosító matricát sértetlen állapotba megtalálta a számítógépben, azt a bepanaszolt üzletébe bevitte, ahol a jótállási igényt továbbra is elutasították, mert álláspontjuk szerint már nem bizonyítható, hogy a matrica a tőlük megvásárolt termékhez tartozik. A panaszos hivatkozott arra, hogy a vásárláskor átadott garanciális feltételek III/12. pontjának 2. francia bekezdése a jótállási kötelezettség köréből a gyártási számnak, illetve az egyedi azonosító címkének a sérülését, olvashatatlanná válását jelöli meg, azonban a matrica se nem sérült, se nem olvashatatlan nem volt. A panaszos álláspontja szerint a gyenge minőségű gyári ragasztó miatt vált le a termékről a matrica. A panaszos kérelméhez csatolta a számlát, a jótállási jegyet, a garanciális feltételeket, a jegyzőkönyvet, valamint a bepanaszolttal folytatott email-váltást. A panaszos a termék cseréjére vagy a vételár visszafizetésére kérte kötelezni a bepanaszoltat. A csatolt számlából megállapítható, hogy a winchester vételára 15.410,- Ft volt. A Békéltető Testület egyetértett a panaszossal abban, hogy a sérülésmentesen megtalált, a gyári számot tartalmazó egyedi azonosító matricának a termékről történő leválása nem tekinthető sérülésnek, olvashatatlanná válásnak. Nem tartozik a panaszos felelősségi körébe az, hogy a termék számítógépbe történő beszerelésekor az esetlegesen gyenge ragasztással ellátott matrica levált a termékről. A garanciális feltételek szabályozása feltehetően a szakszerűtlen szerelést hivatott elkerülni, kizárni a jótállás köréből, amely azonban jelen esetben nem volt bizonyított, szakszerűtlen szerelésre maga a szakszerviz sem hivatkozott. A garanciális feltételek rendelkezésén túl a Polgári Törvénykönyvnek a jótállás alóli mentesülésére vonatkozó szabályára sem hivatkozhat a bepanaszolt, figyelemmel arra, hogy nem bizonyította, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Mindezek alapján a Békéltető Testület megalapozottnak találta a panaszos csere iránti igényét, és kötelezte a bepanaszoltat, hogy jótállási kötelezettség teljesítése címén cserélje ki a panaszos által megvásárolt SSD winchestert egy ugyanilyen típusú másik termékre.