A Békéltető Testület elérhetőségei: www.bekeltetes.hu
Ügyfélfogadási rend:
Kedd, Szerda, Csütörtök:
9:00-12:00, 13:00-15:00
Telefon: +36 52 500 710
Telefon: +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720
A(z) Hajdu-Bihar megyei Békéltető Testület oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
Rendszerüzenet

1/2006 DBT - Classic Trade Kft.

Iktatószám 72-06
Ügyiratszám 1/2006 DBT
Kelt 2016-01-12
Panaszos -
Panaszolt vállalkozás Classic Trade Kft.
Panaszolt vállalkozás székhelye 4030 Debrecen, Miklós u. 2. sz.
Ajánlást teszi

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület /háromtagú/ eljáró tanácsa (Dr. Hardicsai Béla elnök, Dr. Rácz Márton tag, Dr. Hajnal Zsolt tag) …………………………….. alatti lakos panaszos által a Classic Trade Kft. Debrecen, Miklós u. 2. sz. alatti szolgáltató ellen benyújtott panasza ügyében – alávetés hiányában – az alábbi

A j á n l á s t  teszi:

A Classic Trade Kft. A határozat /ajánlás/ kézhezvételétől számított 15 napon belül, vagy cserélje ki a panaszos tárgyát képező hátitáskát megfelelő minőségű táskára, vagy fizesse vissza panaszosnak a kifogásolt hátitáska vételárát, 6.990.-Ft-ot.

Indoklás

Makó Istvánné panaszos 2005. augusztus hó 8-án megvásárolt egy “NIKE” feliratú iskola /háti/ táskát.

A megvásárolt termék vállpántja néhány héten belül elszakadt. A hibát a szolgáltató elismerte és a táskát kijavította, a hiba azonban rövid idő múlva ismét jelentkezett. Ez a hiba ezután többször megismétlődött, a szolgáltató azonban a panaszos által kért cserétől elzárkózott.

A bemutatott jegyzőkönyvekből, a panaszos által személyesen előadott tényekből és a megtekintett – panasz tárgyát képező – áruról a Békéltető Testület megállapította, hogy a sorozatosan előálló hiba javíthatatlan, ezért a rendelkező részben rögzített ajánlást teszi.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 34.§/2/ bekezdése szerint a határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs, a felek azonban vitás ügyüket polgári bíróság elé vihetik.

Debrecen, 2006. február 24.

Dr. Hardicsai Béla s.k. - az eljáró tanács elnöke

Kiadvány hiteléül - Dr. Hajnal Zsolt

  • Erről értesülnek: - panaszos,

  • Classic Trade Kft. szolgáltató,

  • Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

  • Irattár