A Békéltető Testület elérhetőségei: www.bekeltetes.hu
Ügyfélfogadási rend:
Kedd, Szerda, Csütörtök:
9:00-12:00, 13:00-15:00
Telefon: +36 52 500 710
Telefon: +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720
A(z) Hajdu-Bihar megyei Békéltető Testület oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
Rendszerüzenet

411/2018 - Vöröskő Kft.

Iktatószám 2827-18-k
Ügyiratszám 411/2018
Kelt 2019-12-13
Panaszos Panaszos
Panaszolt vállalkozás Vöröskő Kft.
Panaszolt vállalkozás székhelye 8200 Veszprém, Pápai út 36.
Ajánlást teszi
A Békéltető testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszoltat, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül tegyen eleget jogszabályi kötelezettségének akként, hogy - a panaszos elállására tekintettel -, a hibás termék átvételével egyidejűleg, a bepanaszolt vállalkozás boltjában fizesse vissza a panaszosnak a termék teljes vételárát készpénzben.
Indoklás
A panaszos beadványában előadta, hogy 2018.04.16.-án vásárolt a Debreceni Euronics üzletben egy Dell bkh3vj2 típusú laptopot bruttó 169.990.-Ft-os vételárért. A vásárlást követő rövid időn belül több hibát is észlelt rajta a panaszos, amikor is a terméket visszavitte a boltba. Ekkor a gépet 2018. augusztus 8. napján felküldték a budapesti Flaxcom Zrt.-hez, ahol a gép 2018. augusztus 27. napjáig ott volt javításra. Ezen javítás nem vezetett eredményre, hiszen a gép továbbra is lassú volt és a korábban tapasztalt hibák sem múltak el. Ezt követően derült ki az, hogy Debrecenben is van márka szerviz Multi Hardver Kft., ahova a gépet a panaszos el is vitte, és ahol winchestert cseréltek benne garanciába 2018. szeptember 10.-20. között. Sajnos mivel ezen javítás sem vezetett eredményre, a jótállási jegyen szereplő CHS Budapest márkaszervizzel vette fel a kapcsolatot, akik, értetlen módon három alkalommal is futárt küldtek a gépért (2018. október 4, 5, 8.-án) mire sikerült azt elvinniük. A gép, ismételt (harmadszori) javítást követően 2018. október 15. napján érkezett vissza. Ezt követően, mivel a gépre még egy nyomtatót sem tudtak feltelepíteni, a panaszos elvitte azt a Debreceni Hificomp kft.-hez, hogy segítsenek neki. Ekkor ismételten meglepetés érte, hiszen a gép még mindig használhatatlan volt, valamint arról tájékoztatták, hogy a gépet már 2017. november 22. napján regisztrálták. Ez azért érthetetlen, mivel a gép megvásárlására csupán 2018.04.16. napján került sor. A panaszos igényét elutasította a bepanaszolt. Kérelme arra irányult, hogy az gép vételárát fizessék vissza a számára, mivel azt a megvásárlástól kezdve nem tudja használni, a javítások eredményre nem vezettek, így érdekmúlás miatt eláll a vásárlástól. A panaszos kérelméhez csatolta a számlát, jegyzőkönyveket, jótállási jegyet, munkalapokat, szakvéleményt, panaszossal folytatott levelezését. A Békéltető Testület a panaszos kérelmére az eljárást megindította. Az eljárás során felhívta a bepanaszoltat, hogy nyilatkozzon a panaszos által előadottakra és jelölje meg az állítását alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait. A bepanaszolt a válasziratában előadta, hogy a számlán a KO-MED 2000 Bt. szerepel vásárlóként, aki az 1997. évi CLV. törvény 18§ alapján nem minősül fogyasztónak, így a Békéltető Testületnek nincs hatásköre az ügyben, az ügyet szüntesse meg. A Békéltető Testület döntését kötelezésként nem fogadta el. A Békéltető Testület 2018. december 13. napján meghallgatást tartott, melyről levélben értesítette a feleket. A meghallgatáson a bepanaszolt – képviselője útján -, szabályszerű értesítésre megjelent, a panaszos pedig személyesen jelent meg. A Békéltető Testület a meghallgatás érdemi részének megkezdését megelőzően nyilatkozattételre szólította fel a panaszost, mégpedig arra, hogy nyilatkozzon arra, a terméket ki használja és milyen célra, van-e a vállalkozásnak bármi köze a termékhez – végső felhasználásár -. A panaszos a feltett kérdésre akként nyilatkozott, hogy valóban a számla – ami egyébként becsatolásra is került – a KO-MED 2000 Bt. szerepel mint vevő, azonban a gépet kizárólagosan csak magáncélra használja, vagyis használná, amennyiben az működne. Egyébként a gépet el is hozta magával, azt bekapcsolva majd látni lehet, hogy semmilyen olyan program vagy más dolog nincs rajta, ami a Bt.-vel összefüggésben lenne. Ezt követően, a Békéltető Testület megállapította, hogy az eljárás folytatásának nincsen akadálya, így felkéri a panaszost, hogy foglalja össze a kérelmét röviden. A panaszos a meghallgatáson a kérelmében foglaltakat változatlanul fenntartotta, azt az alábbiakkal egészített ki. Elmondta, hogy a gépet a mai napig nem tudja használni, az folyamatosan a szervizben van, akik semmit nem csinálnak rajta, vagyis a javítási dokumentumokon az áll, hogy csináltak vele valamit, de a gép még mindig nagyon lassú, az használhatatlan. Előadta, hogy a hiba észlelésekor először az Euronics áruházba ment. Egy napig ott volt a gép. Az ott dogozók részéről olyan nagyfokú hozzá nem értést tapasztalt, mert amikor bekapcsolta a gépet a gyárilag rátelepített programokat is letörölték róla, annak ellenére, hogy a gépet “naprakész “ matricával vásárolta. Ezek után belátták, hogy nem tudnak mit tenni, így küldték fel Budapestre a gépet, ahol augusztus 8-28-ig volt. Aláírattak vele egy olyan papírt, hogy a gépet átvette, további panasszal nem fordul hozzájuk. Ezt nem értette. Ezután fordult az Euronics ügyfélszolgálatához (ez a Vöröskő kft), akinek a részéről, semmilyen segítőszándékot nem tapasztalt, többszöri elekronikus és postai megkeresése után sem. Fogalmuk sem volt ”merre jár a gép”. Most is arra hivatkoznak, hogy nem vagyok fogyasztó,de az 1997 évi CLV. törvény értelmében a kisvállalkozás is fogyasztónak minősül. Inkább arra adnának magyarázatot, hogy hogy került újként eladásra egy gép, amely már 2017 novemberében be volt regisztrálva. A további javítástól az időmúlásra tekintettel, valamint arra, hogy három alkalom sem volt elég elzárkózik, valamint a panaszosban akkorát csalódott, hogy a szerződéstől el kíván állni, és a gép vételárának a visszafizetését kéri azzal, hogy a gépet természetesen valamennyi tartozékával visszaadja. Csak megjegyezte, hogy ahogyan neki is eladták új gépként, úgy ha visszaveszik, majd másnak is eladják új gépként, ezzel ismételten becsapva a vásárlót. A bepanaszolt képviselője a meghallgatáson, a válaszlevelükben foglaltakat fenntartotta, a panaszos igényét nem fogadta el, továbbra is az az álláspontja, hogy a panaszos nem tekinthető fogyasztónak. Kérdésre előadta, hogy a gépet ők nem regisztrálják, azonban azt tudja mondani, hogy a jelen ügyben lévő gép egy kiállítási darab volt, amit a vásárlók ki tudnak próbálni, valamint ezen folyamatosan minden nap fut egy demo program. Ez az oka annak, mint amit a panaszos is mondott, hogy a vásárláskor a kollégája ezt a programot távolította el a gépről, törölte le, így került átadásra a panaszosnak. Arra a kérdésre, hogy ezen termék amiatt, hogy kiállítási darab volt, a panaszos tájékoztatva lett-e, valamint bármilyen kedvezményben részesült e azt a választ adta, hogy a számlán az látszik, hogy kedvezményt nem kapott a panaszos, azonban arról biztosan tudnia kellett, hogy az a termék, valószínűleg utolsó darabos termék volt, így csak a kiállítási darabot tudják odaadni. Amennyiben ez a panaszosnak problémát jelentett volna, nem vitte volna el álláspontja szerint. Arra a kérdésre, hogy egyezségi ajánlata van-e, azt válaszolta, hogy legfeljebb azt tudják felajánlani, hogy – mivel a javítások, igaz a jótállási jegyen szereplő szervizekben történt, de náluk a gép csak úgymond egyszer járt, és nekik Budapestre kell felküldeni, hiszen ez a szabályzat – amennyiben beviszi hozzájuk a gépet ismételten a panaszos, azt felküldik Budapestre, és abban az esetben ha a szerviz azt írja, hogy a gép javíthatatlan – ami egyáltalán nem biztos – csereutalványt tudnak majd biztosítani a panaszosnak, amit ha nem akar felhasználni, a pénzt is visszakaphatja. A panaszos azon kérdésére, hogy akkor megint, akár 1 hónapig is fent lehet a gép, vagy mennyi idő max. a javítás, a bepanaszolt azt válaszolta, hogy a hatályos jogszabályban nincsen határidő megszabva csupán annyi, hogy törekedni kell a leghamarabbi javításra. A panaszos ezen válaszra egyértelműen azt válaszolta, hogy nem fogadja el az egyezségi ajánlatot, Ő többet nem hajlandó javításra várni, főleg úgy, hogy három alkalommal sem tudták megjavítani, és azt sem tudják mennyi idő a javítás és mi lesz az eredmény, valamint, hogy közel 8 hónapja nem tudja használni a gépet el kíván állni a szerződéstől, és kéri vissza a vételárat. Arról nem is beszélve, hogy neki nem mondták, hogy ez a gép ki van állítva, azt bárki összenyomogathatja, azon demo program fut, ha ezt tudja, biztosan nem veszi meg a gépet. Ez alapján egyértelmű számára az, hogy becsapták, a továbbiakban nem kíván semmilyen üzleti kapcsolatba kerülni a bepanaszolttal. A meghallgatáson elhangzottakra tekintettel a Békéltető Testületnek először azt kellett vizsgálnia, hogy ki jogosult békéltető testületi eljárás megindítására? Az Fgytv. két viszonyrendszerben teszi lehetővé a békéltető eljárás megindítását. • Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy vonatkozásában, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. • Másrészt pedig olyan más, fogyasztónak minősülő, az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás vonatkozásában is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A személyi hatály megállapításának két konjunktív feltétele van: egyrészt a fogyasztói minőség megállapítása (külön törvény szerint minősíthető a jogszabályban felsorolt jogalany valamelyikének), amely a természetes személyek esetében nem jelent különösebb nehézséget, köszönhetően a szűkítő jogi szabályozásnak, másrészt pedig a jogviszony másik alanya vállalkozási minőségének megállapítása. A természetes személytől eltérő személyek fogyasztói minősége megállapításánál a következőket kell vizsgálni. A békéltető testületi eljárás szempontjából fogyasztónak minősülő egyéb személyek minősítése sokkal nagyobb körültekintést igényel. A minősítés egyrészt a jogalany külön jogszabályok szerinti jogi minősítését, másrészt az adott jogviszonyban a fogyasztói minőség megítélését igényli. A fogyasztói minőség megítélésére több irányadó módszer is elképzelhető. Az Fgytv. alapján fogyasztóként kell tekintenünk azokra a külön személyekre, akik önálló foglalkozásukon és gazdasági tevékenységi körükön kívül eső célok érdekében járnak el, tehát nem tekinthetőek e minőségükben vállalkozásnak, aki ugye a fogyasztókat érintő vagy érinthető tevékenységét önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi. Az önálló foglalkozáson vagy gazdasági tevékenységen kívül eső célok érdekében történő eljárás meghatározása ugyanakkor nehézséget okozhat különösen a kkv-k panaszosi minőségének megállapítása körében. A fentebb kifejtettekre tekintettel, megállapítást nyert az, hogy a panaszos fogyasztónak tekinthető, így az eljárás ezen ok miatt nem szüntethető meg. A becsatolt okirati bizonyítékok és a tárgyaláson elhangzottakra tekintettel megállapítható, hogy a panaszosnak lehetősége van az elállás gyakorlására – érdekmúlásra hivatkozással -, valamint arra is figyelemmel, hogy olyan terméket kapott, amelyről a vásárláskor nem kapott megfelelő tájékoztatást – kiállított darab, demo program futott rajta több hónapig.. -, valamint arra, hogy abban az esetben, ha ezen tényeket tudja, meg sem vásárolta volna a terméket.