A Békéltető Testület elérhetőségei: www.bekeltetes.hu
Ügyfélfogadási rend:
Kedd, Szerda, Csütörtök:
9:00-12:00, 13:00-15:00
Telefon: +36 52 500 710
Telefon: +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720
A(z) Hajdu-Bihar megyei Békéltető Testület oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
Rendszerüzenet

363/2019 - Extreme Digital Zrt.

Iktatószám 2593-19-k
Ügyiratszám 363/2019
Kelt 2019-11-27
Panaszos Panaszos
Panaszolt vállalkozás Extreme Digital Zrt.
Panaszolt vállalkozás székhelye 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület
Ajánlást teszi
A Békéltető Testület megállapítja, hogy a kérelmező panasza alapos, ezért – alávetés hiányában – ajánlást tesz: Az Extreme Digital Zrt. a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg panaszos részére postai úton, vagy az általa ismert számlaszámra a megvásárolt hűtőgép vételárát, 63.440 forintot. A vételár megérkezését követően a kiszállítással azonos módon a panaszos a nála lévő hűtőgépet köteles visszaszolgáltatni.
Indoklás
A panaszos vásárolt egy hűtőszekrényt a bepanaszolttól, amely 2019. 07. 30. napján került házhozszállításra sértetlen csomagolásban. A csomagot augusztus 7.-én bontották ki, amikor a cég vezetője szabadságáról visszaérkezett. Kicsomagoláskor észlelték, hogy a hűtőszekrény sérült (teteje lejön, oldala behorpadt, görbült az elején mély vágás van). A kibontást követően haladéktalanul jelezték azt az Extreme Digital Zrt-nek, akik szerint a sérülést maga a megrendelő okozta, panaszát nem állt módjukban elfogadni. A jegyzőkönyvben rögzített panaszt elutasították azzal, hogy a csomag kibontására átvételkor kell, hogy sor kerüljön. Álláspontjuk szerint a termék sérülése a csomag kibontása után keletkezett. A panaszos szeretett volna elállni a vásárlástól 14 napon belül, azonban a bepanaszolt szerint, mivel a vásárló nem magánszemély, hanem cég, így ez a jog nem illeti meg. 2. A Békéltető Testület 2019. 11. 27. napján megtartott meghallgatásán mindkét fél megjelent, fenntartották eddigi nyilatkozataikat. A panaszos a vételár levásárlását, vagy visszatérítését kérelmezi. 5. A Ptk. Hibás teljesítésre vonatkozó fejezetének szabályai szerint a Békéltető testület a panaszt alaposnak ítélte meg. A terméket 2019. 07. 30-án szállították le, 2019. 08.07-én bontották ki, és a hibákat késedelem nélkül közölték, a hibákról fényképeket is készítettek. A sérülések helye, módja, típusa alapján életszerűnek tekintette az eljáró tag a panaszos állítását, azt, hogy a csomagba sérült áru került. A bepanaszolt által készített jegyzőkönyv tartalmazza pontosan hibákat, amit a panaszos fényképekkel igazolt. A sérülések: a hűtőszekrény oldalán ütésnyom található, az oldallemez alja görbült, a tetejét tartó ragasztás felvált, a vízadagoló résznél mély karcolás látható. A jegyzőkönyv teljes körű tájékoztatást tartalmaz a hibás teljesítésre vonatkozó szabályokról. A szerződés teljesítéséért ez alapján jótállást vállalt. A Ptk. 6: 171. § (1) bekezdése alapján csak akkor mentesülhet a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ilyen bizonyításra nem került sor. Önmagában az, hogy az árut nem a leszállításkor, csak 8 nappal később bontották ki nem eredményezheti a vevő hibás teljesítéshez főződő igénye elvesztését. A bepanaszoltnak kellett volna bizonyítania, hogy a hűtőszekrényt hibátlan állapotban adta fel. A Ptk. 6:171. § (2) bekezdése alapján a jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A Ptk. 6: 173. § (2) bekezdése szerint a kellékszavatosságra vonatkozó szabályokat a jótállás során is, megfelelően kell alkalmazni. A panaszos a hibát a felfedezése után késedelem nélkül közölte. ( Ptk. 6:162.§ (1)). Abban a felek előadása egyező, hogy a termék milyen hibában szenved, azokat fényképeken rögzítették. A felek egyező nyilatkozata alapján a sérülések nem javíthatóak, annak kicserélését a jelenlevő bepanaszolt nem vállalta. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítására a felek eltérő álláspontja miatt nincs lehetőség. A hiba nem jelentéktelen. A kijavítás, kicserélés, ellenszolgáltatás arányos leszállítása, mint kellékszavatossági jogokról az elállásra való áttérésre a kötelezett okot adott. Mindezek alapján a panaszos elállásra vonatkozó igényét az eljáró tag jogszerűnek találta. Az elállással a felek közötti szerződés megszűnik, így a vevő jogosult a vételár visszatérítésére. Az áru az eladó tulajdonában marad, ezért jogszerűen tart igény annak visszaszolgáltatására.